شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی رسیدگی به اعتراض متقاضیان جذب هیئت علمی/ نتایج نهایی اعتراض به فراخوان جذب شهریور اعلام می‌شود


شورای عالی انقلاب فرهنگی متولی رسیدگی به اعتراض متقاضیان جذب هیئت علمی/ نتایج نهایی اعتراض به فراخوان جذب شهریور اعلام می‌شود

ملاحظات امنیتی به معنی فیلتر کردن نیست/ مراکز داده ما در برابر تهدیدات کوچک الکترومغناطیس آسیب‌پذیرند/ ایجاد ۵ قطب مرکز داده تا ۱۴۰۰


ملاحظات امنیتی به معنی فیلتر کردن نیست/ مراکز داده ما در برابر تهدیدات کوچک الکترومغناطیس آسیب‌پذیرند/ ایجاد ۵ قطب مرکز داده تا ۱۴۰۰

ایران رتبه چهارم دنیا در تحصیلات تکمیلی/ یک‌چهارم دروس پزشکی از مهر مجاری ارائه می‌شود/ پر کردن ظرفیت PHD پزشکی با دانشجویان خارجی


ایران رتبه چهارم دنیا در تحصیلات تکمیلی/ یک‌چهارم دروس پزشکی از مهر مجاری ارائه می‌شود/ پر کردن ظرفیت PHD پزشکی با دانشجویان خارجی