اعتبار عمرانی ۴ هزار میلیارد تومانی برای مدارس/ اجرای طرح مدارس سبز در ۳ استان/ بهره‌برداری از حدود ۱۲۰۰ پروژه نیمه تمام برای مهر امسال


اعتبار عمرانی ۴ هزار میلیارد تومانی برای مدارس/ اجرای طرح مدارس سبز در ۳ استان/ بهره‌برداری از حدود ۱۲۰۰ پروژه نیمه تمام برای مهر امسال

دشمنان می‌خواهند امید را در دل مردم بکُشند/ انجام به روزترین روش‌های رادیولوژی تهاجمی دنیا در ایران/ افزایش ۱۵ برابری محققان رادیولوژیست کشور


دشمنان می‌خواهند امید را در دل مردم بکُشند/ انجام به روزترین روش‌های رادیولوژی تهاجمی دنیا در ایران/ افزایش ۱۵ برابری محققان رادیولوژیست کشور